BEC_28-09-2016_marketing63177-1600x900

CSR-rapport og code of conduct

BEC’s væsentligste samfundspåvirkning og fokus er, at virksomheden understøtter en tryg, stabil, resilient, vækstfremmende og innovationsfremmende finansiel infrastruktur for det danske samfund og den danske befolkning.

Derudover er fokus for BEC’s CSR-arbejde at agere som en ansvarlig og ordentlig virksomhed samt engagere sig i CSR-initiativer, der har naturlig relation til BEC’s virke.

Rammer for BEC’s CSR-arbejde

I 2014 nedskrev og vedtog BEC en politik for CSR og tilsluttede sig FN Global Compact-principper for virksomheders samfundsansvar. Arbejdet med CSR skal bidrage til at øge oplevelsen og opfattelsen af BEC som professionel, værdiskabende og ansvarlig. CSR-indsatserne skal gavne vores kunder, ejere, medarbejdere og samfund.

Menneskerettigheder

BEC’s støtte til, respekt for og beskyttelse af menneskerettighederne er nedskrevet i BEC’s Code of Conduct og BEC’s CSR-politik. BEC har særligt fokus på at støtte ret til ligebehandling, ret til at eje ejendom og ret til privatliv.

Ordentlighed

BEC har fokus på ordentlighed i forhold til, hvordan vi går på arbejde og agerer over for kunder, leverandører, konkurrenter og andre samarbejdspartnere. Fx har vi, for at forhindre korruption, regler omkring gaver og deltagelse i arrangementer. Vi har endvidere nedskrevet vores sociale, etiske og miljømæssige principper for god adfærd for BEC og BEC’s væsentlige leverandører – i en såkaldt Code of Conduct.

BEC som arbejdsplads

Medarbejderne er BEC’s væsentligste aktiv. Den enkelte medarbejder er vigtig for BEC, og tilsammen danner medarbejderne grundlaget for, at BEC kan levere gode forretningsmæssige resultater. Derfor er det en af BEC’s vigtigste opgaver at skabe de bedst mulige rammer for BEC’s ansatte. BEC tilbyder bl.a. løbende ledelsesudvikling, og har i 2016 især fokuseret på forandringsledelse og styrkelse af den enkeltes potentialer.

BEC udvidede sit graduate-program i 2016, der tidligere har bestået af it-udviklere, til både at optage spirende projektledere, løsningsarkitekter, it-udviklere og business intelligence-konsulenter. Med graduate-programmet ønsker BEC at sikre et bredt fundament for kompetencesammensætning i BEC nu og i fremtiden. Derudover understøtter graduate-forløbet BEC’s empowermentfilosofi. De nye graduates udfordrer og sætter spørgsmålstegn ved tingenes tilstand og understøtter BEC’s agile rejse og forandringsparathed.

Miljø

BEC’s miljø- og klimapolitik er en del af BEC’s CSR-politik. BEC tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier og støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;

I overensstemmelse med Global Compact, udarbejder BEC en årlig COP-rapport (Communication on progress), der afspejler vores arbejde med CSR. Du kan læse meget mere om ovenstående emner og BEC’s CSR-aktiviteter i 2016 i rapporten

COP-rapport (communication on progress)

Læs BEC’s COP-rapport 2016 her.

Code of Conduct

Code of Conduct (CoC) handler om værdier og etiske retningslinjer i relation til måden, vi agerer på over for hinanden og omverdenen. Ordentlighed er her en nøgleværdi. BEC’s CoC ligger indlejret i forskellige politikker, som danner ramme om vores hverdag. Læs vores Code of Conduct i sin helhed her. Til illustration er her lidt uddrag:

Partnerskab med kunden

BEC’ere er nøglepersoner i kontakten til vores kunder, og BEC’ere har et særligt ansvar for at skabe det gode partnerskab.

Ligeværd

I BEC spiller vi hinanden gode. Der skal både være respekt og forståelse for fællesskabet og for det enkelte menneske. BEC accepterer ikke diskrimination, herunder fx på grund af køn, etnicitet, seksualitet, politisk observans, religion eller alder.

Personlig adfærd

BEC forventer, at der udvises høflighed og respekt overfor kolleger og relationer i BEC’s omverden. BEC forholder sig ikke til BEC’eres private forhold, men de forventes at optræde på en måde, der ikke kan skade BEC’s omdømme.

Gaver

BEC’s antikorruptionspolitik er med til at sikre, at BEC’ere udviser omtanke og kun modtager og giver gaver, hvis de er af symbolsk værdi.

Sikkerhed og fortrolighed

BEC beskytter fortrolige oplysninger, uanset om oplysningerne fx kommer fra kunder, leverandører, eksterne samarbejdspartnere eller fra andre afdelinger.