BEC_28-09-2016_marketing64223_mobilbank_2019-1240x698

Om BEC

BEC er et dansk full service it-hus. Vi har over 50 års erfaring med udvikling og drift af it til finansvirksomheder.

BEC hjælper finansvirksomheder på alle områder, hvor it berører deres forretning. BEC’s fokus er at optimere vores kunders forretning, så de får størst mulig udbytte af deres it-investering og kan fokusere på deres kerneopgaver.

Vi tilbyder rådgivnings-, teknologi- og driftsydelser, og vi udvikler fremtidens finans-it. Udviklingen sker i tæt samarbejde med vores kunder, som tæller både små, store, traditionelle og nichebaserede finansvirksomheder.

» Technology building trust and straightforward banking. «

BEC’s aspiration

Fremtidssikker finans-it

BEC’s mange forskellige kunder stiller et bredt spektrum af krav til it-løsninger. Det holder BEC skarp i at levere, udvikle og drifte fremtidssikker finans-it.

For at imødekomme mange krav har BEC skabt en it-platform, hvor fællesnævneren er finans. Vi leverer det hele væg-til-væg – lige fra en komplet capital markets-platform til digital selvbetjening på alle kanaler, fx mobilbank og netbank.

Og så har vores platform en rummelig arkitektur, der tillader vores kunder at bruge netop de løsninger, der er brug for i den enkelte kundes forretning, og er bygget til at imødekomme fremtidige forretningsmuligheder for vores kunder, nye compliancekrav og kommende teknologiske trends.

Tal og fakta

  • BEC har over 1.100 ansatte i Roskilde, Herning og Warszawa.
  • I 2019 omsatte koncernen for 1.779 millioner kroner. Som en kundeejet og non-profit it-virksomhed er det BEC’s mål, at der er balance mellem kerneaktiviteternes indtægter og udgifter, hvilket også lykkedes i 2019 med et resultat efter skat på 1 mio. kr.
  • BEC håndterer 2,1 mio. aktive bankkunder og 5,8 mio. aktive bankkonti.
  • 28% af danske erhvervskunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære pengeinstitut (målt på NemKonti).
  • 21% af danske privatkunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære pengeinstitut (målt på NemKonti).
  • BEC er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Sektorsamarbejde

Udvikling i finanssektoren:

BEC deltager aktivt i fælles udviklingssamarbejde i sektoren, som for eksempel et nyt fælles clearingssystem. Her medvirker BEC eksempelvis ved at stille krav, opbygge integration til egne systemer, teste og forpligte sig til koordineret igangsætning. BEC har deltaget som projektdeltager i sektorsamarbejde og har flere gange været projektleder og drevet it-udviklingen.

Deltagelse i sektor-/lov-udvalg:

BEC følger udviklingen omkring sektor-/lovgivningsmæssige ændringer tæt blandt andet via repræsentation i en række branchefora. Her er vi blandt andet med til at drøfte, håndtere og behandle kommende dansk og europæisk regulering. Det sætter os i stand til at rådgive vores kunder og udvikle vores it-løsninger bedst og tidligst muligt.

Koncernen BEC

Koncernen BEC består af to selskaber:

  • Modervirksomheden BEC a.m.b.a. er et dansk full service it-hus, som hjælper finansvirksomheder på alle områder, hvor it berører deres forretning. Vi tilbyder rådgivnings-, teknologi- og driftsydelser, og vi udvikler fremtidens finans-it.
  • Datterselskaber BEC Ejendomsselskab A/S ejer BEC’s bygninger på Havsteensvej i Roskilde og udlejer lokaler til JN Data.

Visit us on LinkedIn

Job i BEC

Få direkte besked om nye karrieremuligheder.