Dit arbejdsliv i BEC

I BEC bygger vi stærk teknologi til danske bankkunder og det danske samfund. Vi elsker tal og teknologi, vi tager ansvar, vi har attraktive ansættelsesforhold, og vi udvikler agilt.

Se også vores ledige stillinger her. BEC bygger it-løsninger og sikrer stabil it-drift for mange danske pengeinstitutter og en række centrale aktører i finanssektoren. Vi håndterer blandt andet 2,1 millioner bankkunder med 6,3 millioner bankkonti i over 200 forskellige systemer på en række teknologiske platforme. Vi er over 1.700 BEC’ere i Roskilde, Herning og Warszawa med mange forskellige baggrunde. Vi ansætter udelukkende ud fra kompetencer. Samtidig er vi glade for, at vi har en mere balanceret kønsfordeling end mange andre it-virksomheder.

  • Vi elsker tal og teknologi.
  • Vi bygger it-løsninger og rådgiver kunder baseret på dyb indsigt i både it og den finansielle sektor.
  • Vi er ordentlige og ansvarlige over for hinanden, vores kunder og vores omverden.
  • Vi træffer beslutninger og tager ansvar så tæt på opgaverne og kunderne som muligt.
  • Vi udvikler agilt sammen med vores kunder.
  • Vi leverer solid, sikker og teknologisk opdateret it-drift med særdeles høj tilgængelighed.

På vores kundesider kan du også læse mere om udvikling og innovation sammen med vores kunder og vores stærke og sikre it-platform. Virksomheden BEC kan du læse mere om på siden om BEC.

Vi tror på dig

BEC’s ledelsesfilosofi bygger på en overbevisning om, at BEC yder sit bedste, når medarbejderne trives. Arbejdsglæde, innovation og produktivitet går hånd i hånd. Vi rekrutterer medarbejdere med høj faglighed, it-viden og indsigt i den finansielle sektor – som har lyst og vilje til at tage selvstændigt ansvar. Vi tror på, at medarbejdere med de rette kompetencer træffer de bedste beslutninger. Derfor delegerer vi mest muligt ansvar til de medarbejdere og de teams, som arbejder med opgaverne til daglig. Det er afgørende, at medarbejderne er dygtige til at samarbejde – i deres teams, på tværs af huset og sammen med kunderne.

Vi udvikler agilt

​​​​​​​​​I BEC er softwareudvikling agil. Vores mål er en effektiv udviklingsorganisation, der kan håndtere øget kompleksitet og hastighed, hvor vi udvikler brugbare løsninger til vores kunder hurtigere og mere målrettet. Alle BEC’s it-udviklere og udviklingsorganisationen omkring dem arbejder agilt, lige som flere andre dele af huset. I vores agile teams deltager også repræsentanter fra vores kunder for at sikre, at vi leverer netop de it-løsninger, vores kunder har behov for.

Løbende feedback og læring

​​De fleste opgaver i BEC løses sammen med kolleger og ofte også kunder. Derfor er det vigtigt, at vi kan se hinandens styrker og bruge dem til at skabe fælles succes – ligesom det er vigtigt selv at byde ind med viden og give direkte, anerkendende feedback. Vi ønsker en læringskultur, hvor vi hjælper hinanden med at fastholde og udvikle vores kompetencer. Målet er, at vi skal lære af vores oplevelser og bruge vores viden til at gøre det bedre næste gang, vi står i en lignende situation. Især i hverdagen, men naturligvis også ved udviklingssamtaler med din leder. I vores udviklingsorganisation er løbende feedback og læring desuden dybt integreret i vores agile metoder.

Ordnede forhold og attraktive ansættelsesvilkår

BEC’s medarbejdere i Danmark har glæde af finanssektorens attraktive overenskomster, som blandt meget andet giver forudbetalt løn, honorering af overarbejde, sundhedsforsikring og tandforsikring. BEC’s ledelse lægger vægt på et godt og tillidsfuldt samarbejde med tillidsmænd og personaleforeninger. BEC’s bestyrelse har aktivt tilvalgt at have en medarbejderrepræsentant med i bestyrelsen. Desuden har BEC en række ordninger og nedskrevne politikker, der understøtter BEC som attraktiv arbejdsplads. For eksempel vedrørende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, nedsat arbejdstid, fleksjob, arbejdsprøvning, orlov og meget mere.

Plads til alle

BEC ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter – uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, politisk observans, seksuel orientering m.v. Derfor arbejder vi blandt andet med at sikre muligheder for karriereudvikling og forfremmelse, fleksible måder at arbejde på og en inkluderende kultur, der forebygger forskelsbehandling, mobning med videre.

BEC’s kantiner er kendt for at servere god mad (og kage hver fredag). Lige så vigtigt er det dog, at vores dygtige kokke arbejder bevidst med, at det skal være let for BEC’s ansatte at vælge en sund livsstil. Udbuddet i BEC’s kantiner er således varieret og sundt med udgangspunkt i principper om friske råvarer, grøntsager, fisk og reduktion i usundt fedt og sukker BEC tilbyder fitnessfaciliteter og massagerum. BEC giver tilskud til medarbejdernes deltagelse i yoga, spinninghold, motionsløb og lignende.

Ordentlighed i blodet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​”Ordentlighed” er en værdi, som har en særlig plads i BEC: Vi er ordentlige og ansvarlige over for hinanden, vores kunder og vores omverden. For BEC’s medarbejdere er ”ordentlighed” for det første et løfte om gode, fleksible og tillidsfulde rammer om vores hverdag sammen, som bygger oven på vores i forvejen attraktive overenskomster. Og for det andet: En forventning til, hvordan vi tager ansvar og arbejder sammen med vores kunder. Store dele af befolkningen og erhvervslivet er afhængige af, at BEC leverer velfungerende betalingskort, bankkonti, netbank med videre. Vores it-løsninger hjælper eksempelvis også med at forebygge hvidvask, beskytte investorer og beskytte persondata. BEC driver desuden it-systemer for en række aktører, som er centrale for Danmarks finansielle stabilitet, som Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet. Her kan du læse mere om vores arbejde med samfundsansvar (CSR) og vores ’Code of Conduct’.

Et stærkt socialt liv – også efter arbejdstid

BEC’erne har en mangeårig tradition for særdeles aktive personaleforeninger med et væld af fritidsaktiviteter som cykelklub, gocartturning, vinklub, golfklub, juletræsfest, biografklub, teaterture, skiture, seniorklub, Ung i BEC og meget mere. Op mod 90 procent af BEC’s medarbejdere har valgt at melde sig ind i en af personaleforeningerne.

logo