Udvikling og innovation sammen med vores kunder

Mange af BEC’s kunder er også medejere. Kunderne arbejder tæt sammen med BEC om at udvikle nye it-løsninger. Sådan udnytter BEC-fællesskabet sin samlede udviklingskraft optimalt.

BEC har en stærk og varieret kundemasse, som danner rammen om, at mange kunder kan deles om it-udviklingen – hvad enten det sker som udvikling af it-løsninger i BEC, eller det sker som indkøb og integration af tredjepartsløsninger til BEC’s platform, eksempelvis inden for capital markets, pengeautomater, arbejdspladsløsninger med videre.

En række kunder er også medejere – medlemmer – og bidrager med deres kompetencer i BEC’s beslutningsfora og agile udviklingsprojekter. Sådan sikrer BEC-fællesskabet løsninger, der rammer kundernes forretningsbehov så hurtigt og præcist som muligt.

Fællesskab med udviklingskraft og klare prioriteter

I BEC’s medlemskreds er der enighed om, at mest mulig it hos medlemmerne skal være fælles BEC-løsninger. Sådan udnytter BEC-fællesskabet sin samlede udviklingskraft optimalt.

Samtidig har BEC-fællesskabet digitale ambitioner og beslutningskraft til at prioritere klart, hvilke fokusområder der skal løftes i hvilken rækkefølge. Blandt andet takket være klare prioriteter fra medlemmerne kan BEC eksekvere hurtigt, effektivt og fokuseret på de kunderejser og de teknologiske platformsløft, som skaber størst værdi for kunderne og fællesskabet.

“Det afgørende er ikke vores organisationsdiagram, men hvordan vi arbejder sammen med hinanden og vores kunder.”
Jesper Nielsen, CEO

BEC løfter compliance til nyttige forretningsløsninger

Compliance har i en årrække fyldt stadig mere i BEC’s udviklingsaktiviteter. BEC lægger vægt på at monitorere ny regulering og tidligst muligt at afdække, orientere og uddanne kunderne om kommende compliancekrav. Også complianceløsninger udvikles desuden agilt og etapevis, sådan at kunderne tilsvarende implementerer egne processer i flere trin.

Complianceløsninger er i vidt omfang it-løsninger, der er nødvendige for at kunne drive pengeinstitut (’license to operate’), men i mindre grad bidrager til at styrke pengeinstitutternes forretning. Når ny regulering kræver nye eller ændrede løsninger, benytter BEC imidlertid også anledningen til at investere i at løfte løsningernes værdiskabelse, hvor det kan lade sig gøre.

Optimale processer giver optimal værdi af systemerne

BEC leverer desuden konsulentbistand og uddannelse i processer og procesoptimeringsforløb, som sikrer, at BEC’s kunder tilrettelægger deres arbejdsgange og udnytter teknologien optimalt til at fokusere deres ressourcer, hvor de skaber størst værdi.

Innovationskraft

BEC kan analysere og eksekvere hurtigt i en finansverden og digital verden i ekstremt hastig udvikling. BEC monitorerer teknologiske trends og deres potentielle impact på kunderne, og BEC vurderer kontinuerligt nye teknologiers modenhed og forandringspotentiale i den finansielle sektor.

Små som store pengeinstitutter får i høj grad også innovationskraft gennem BEC-fællesskabet. De agile udviklingsmetoder styrker innovationen både i kraft af den tætte involvering af kunderne og i kraft af den høje fleksibilitet, som betyder, at mange flere, mindre og hurtigere delleverancer møder virkeligheden og afføder øjeblikkelig feedback, som indarbejdes i senere delleverancer.

BEC’s teknologier skal være fleksible redskaber, der sætter kunderne i stand til at differentiere sig, udvikle sig, innovere og forfølge deres individuelle forretningsstrategier for at styrke deres relevans for deres kunder.

Endelig vil BEC-fællesskabet være attraktive finansielle og teknologiske samarbejdspartnere. Fællesskabet er derfor åbent og opsøgende over for nye samarbejder med traditionelle og nye aktører, herunder unge fintechvirksomheder, som blandt andet integrerer til kunderne via BEC’s standardiserede grænseflader (API’er).

Specialiseret udvikling til den danske finanssektor

BEC løser også specialiserede udviklingsopgaver for medlemmer og kunder med særlige behov, der falder uden for fællesskabets brede bankplatform. Det gælder både individuelle opgaver for pengeinstitutter og for andre aktører i den finansielle sektor.

logo