Bestyrelse

Mød BEC’s bestyrelse

David Hellemann

Født 1970.

Formand for BEC’s bestyrelse siden 2020, valgt ind i 2016.

Direktør i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Kalvebod Ejendomme I A/S og Kirstinehøj 17 A/S. Næstformand for JN Data A/S og Totalkredit A/S. Bestyrelsesmedlem i CBS Executive Fonden, Landsdækkende Banker og Nykredit Bank A/S.

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

Gert R. Jonassen

Født 1959.

Næstformand for BEC’s bestyrelse siden 2020, valgt ind i 2006.

Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for AL Finans A/S og Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S. Næstformand for Danmarks Grønne Investeringsfond. Bestyrelsesmedlem i Landsdækkende Banker, PensionDanmark Holding A/S, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab A/S og PRAS A/S. Rådsmedlem i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sagkyndig dommer ved Østre Landsret.

Uddannelse:
Bankuddannelse og merkonom i finansiering, organisation og personaleledelse.

Martin Kviesgaard

Født 1966.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2009.

Bankdirektør i GrønlandsBANKEN A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden. Medlem af Økonomisk Råd for Grønland.

Uddannelse:
Bankuddannet, executiveprogrammer på Insead og The Wharton School.

Jan Pedersen

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2010.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Fonden for Andelskasserne i område Nord, Fonden for Andelskasserne i område Syd og Opendo A/S. Næstformand for Sparinvest Holdings SE. Formand og direktør for Villa Prisme Komplementaranpartsselskab.

Uddannelse:
Cand.merc. i afsætningsøkonomi, Diploma in Business Excellence (DBE) og executiveprogrammer på Columbia Business School og Insead.

Michael Nelander Petersen

Født 1963.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2012.

Bankdirektør i Vestjysk Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Factor Insurance Brokers A/S og Lokal Puljeinvest. Sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten.

Uddannelse:
MBA fra Henley, HD Regnskab og HD Organisation.

Lars Moesgaard

Født 1968.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2014.

Adm. direktør i Handelsbanken Danmark. Executive director og medlem af koncernledelsen i Svenska Handelsbanken AB.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S og LokalBolig A/S.

Uddannelse:
Bankuddannet, HD Regnskab og IFL Executive Education, Handelshøjskolen Stockholm.

John Lundsgaard

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2015.

Bankdirektør i Spar Nord Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Factor Insurance Brokers A/S. Næstformand i Aktieselskabet Skelagervej 15, BOKIS A/S og Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsesmedlem i Erhverv Norddanmark, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 og Utzon Center.

Uddannelse:
Bankuddannet, MBA.

Jacob Bjørn Holm

Født 1979.

Medarbejderrepræsentant i BEC’s bestyrelse siden 2021.

Product owner i BEC.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Allerslev Vandværk A.m.b.a.

Uddannelse:
Cand.scient. i anvendt matematik.

logo