Bestyrelse

Mød BEC’s bestyrelse

Gert R. Jonassen

Født 1959.

Formand for BEC’s bestyrelse siden 2009, valgt ind i 2006.

Ordførende direktør, Arbejdernes Landsbank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for AL Finans A/S. Næstformand for LR Realkredit A/S, Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsesmedlem i Handels ApS Panoptikon, Kooperationen, Landsdækkende Banker, PensionDanmark Holding A/S, Pension Danmark A/S, PRAS A/S, Totalkredit A/S. Rådsmedlem i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sagkyndig ved Østre Landsret.

Uddannelse:
Bankuddannelse, merkonom i finansiering, organisation og personaleledelse.

Martin Kviesgaard

Født 1966.

Næstformand for BEC’s bestyrelse siden 2014, valgt ind i 2009.

Bankdirektør, GrønlandsBANKEN.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Posthuset A/S, Fugleværnsfonden.

Uddannelse:
Bankuddannet, executiveprogrammer på Insead og The Wharton School.

Lars Moesgaard

Født 1968.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2014.

Adm. direktør, Handelsbanken Danmark. Executive Vice President og medlem af koncernledelsen i Svenska Handelsbanken AB.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S, LokalBolig A/S. Bestyrelsessuppleant i FR I af 16. september 2015 A/S.

Uddannelse:
Bankuddannet, HD Regnskab, IFL Executive Education, Handelshøjskolen Stockholm.

Michael Nelander Petersen

Født 1963.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2012.

Bankdirektør i vestjyskBANK.

Uddannelse:
MBA fra Henley, HD Regnskab, HD Organisation.

Jan Pedersen

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2010.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for DAB Invest A/S, DAB Invest 2 A/S. Næstformand for Sparinvest Holdings SE. Bestyrelsesmedlem i DLR Kredit A/S, Andelskassen Fyns Fond, Andelskassen Himmerlands Fond, Andelskassen Norddjurs’ Fond, Andelskassen Oure-Vejstrups Fond, Andelskassen Sønderjyllands Fond, Andelskassen Østjyllands Fond. Formand og direktør for Villa Prisme Komplementar- anpartsselskab.

Uddannelse:
Cand.merc. i afsætningsøkonomi, Diploma in Business Excellence (DBE), executiveprogrammer på Columbia Business School (NY) og Insead.

John Lundsgaard

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2015.Bankdirektør, Spar Nord Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Factor Insurance Brokers A/S. Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Skelagervej 15, Letpension Holding A/S, BOKIS A/S og Bolighed A/S.

Uddannelse:
Bankuddannet, MBA.

David Hellemann

Født 1970.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2016.

Koncerndirektør i Nykredit. Medlem af direktionen i Nykredit Realkredit A/S. Direktør i Nykredit Holding A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Nykredit Ejendomme A/S. Næstformand for JN Data A/S. Bestyrelsesmedlem i Nykredit Bank A/S, Totalkredit A/S, Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsessuppleant i E-nettet A/S, FR I af 16. september 2015 A/S.

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

Ann Baldus-Kunze

Født 1974.

Medarbejderrepræsentant i BEC’s bestyrelse siden 2013.

Seniorkonsulent i BEC.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Fællestillidsmand i BEC.

Uddannelse:
Bankuddannet, merkonom i markedsføring, Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, politisk kredsbestyrelsesuddannelse, mini-MBA.