BEC_bestyrelse_april_2018-4800x2700

Bestyrelse

Mød BEC’s bestyrelse

David Hellemann

Født 1970.

Formand for BEC’s bestyrelse siden 2020, valgt ind i 2016.

Direktør i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Ejendomsselskabet Kalvebod A/S, Greve Main 30 A/S, Kalvebod Ejendomme I A/S, Kalvebod Ejendomme II A/S og Kirstinehøj 17 A/S. Næstformand for JN Data A/S og Totalkredit A/S. Bestyrelsesmedlem i CBS Executive Fonden, Landsdækkende Banker og Nykredit Bank A/S.

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

Gert R. Jonassen

Født 1959.

Næstformand for BEC’s bestyrelse siden 2020, valgt ind i 2006.

Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for AL Finans A/S. Bestyrelsesmedlem i Kooperationen, Landsdækkende Banker, PensionDanmark Holding A/S, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab A/S, PRAS A/S og Totalkredit A/S. Medlem af direktionen i Handels ApS Panoptikon. Rådsmedlem i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sagkyndig dommer ved Østre Landsret.

Uddannelse:
Bankuddannelse og merkonom i finansiering, organisation og personaleledelse.

Martin Kviesgaard

Født 1966.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2009.

Bankdirektør i GrønlandsBANKEN A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden. Medlem af Økonomisk Råd for Grønland.

Uddannelse:
Bankuddannet, executiveprogrammer på Insead og The Wharton School.

Jan Pedersen

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2010.

Adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for DAB Invest A/S og DAB Invest 2 A/S. Bestyrelsesmedlem i Fonden for Andelskasserne i område Nord, Fonden for Andelskasserne i område Syd og Sparinvest Holdings SE. Formand og direktør for Villa Prisme Komplementaranpartsselskab.

Uddannelse:
Cand.merc. i afsætningsøkonomi, Diploma in Business Excellence (DBE) og executiveprogrammer på Columbia Business School og Insead.

Michael Nelander Petersen

Født 1963.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2012.

Bankdirektør i Vestjysk Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Lokal Puljeinvest.

Uddannelse:
MBA fra Henley, HD Regnskab og HD Organisation.

Lars Moesgaard

Født 1968.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2014.

Adm. direktør i Handelsbanken Danmark. Executive director og medlem af koncernledelsen i Svenska Handelsbanken AB.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S og LokalBolig A/S.

Uddannelse:
Bankuddannet, HD Regnskab og IFL Executive Education, Handelshøjskolen Stockholm.

John Lundsgaard

Født 1964.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2015.

Bankdirektør i Spar Nord Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Factor Insurance Brokers A/S. Næstformand i Aktieselskabet Skelagervej 15, BOKIS A/S og Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsesmedlem i Bolighed A/S, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Letpension Holding A/S, Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976 og Utzon Center.

Uddannelse:
Bankuddannet, MBA.

Peter Vinther Christensen

Født 1956.

Bestyrelsesmedlem i BEC siden 2018.

Administrerende direktør i Salling Bank A/S.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Formand for Finanssektorens Uddannelsescenter. Bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Dannebrogriddernes Forening af 1888. Konsul for Litauen. Sagkyndig dommer ved Vestre Landsret.

Uddannelse:
Bankuddannet, executiveprogram på Insead.

Andet:
Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen (2017)
Dekoreret med Forsvarets medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats (2015)

Ann Baldus

Født 1974.

Medarbejderrepræsentant i BEC’s bestyrelse siden 2013.

Scrum master i BEC.

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Tillidsmand i BEC.

Uddannelse:
Bankuddannet, merkonom i markedsføring, Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, politisk kredsbestyrelsesuddannelse og mini-MBA.

Visit us on LinkedIn

Job i BEC

Få direkte besked om nye karrieremuligheder.