03/11/2023

Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gennemført en it-undersøgelse i BEC. Læs tilsynets redegørelse og BEC’s kommentar her.

Finanstilsynet har gennemført en it-undersøgelse i BEC, og BEC har den 1. november 2023 modtaget Finanstilsynets endelige rapport og redegørelse.

”BEC har haft meget konstruktive drøftelser med Finanstilsynet om vores arbejde med at implementere styrkede metodekrav til identificering af de it-risici, der knytter til vores processer, aktiviteter, tjenester, systemer og data,” udtaler Jesper Nielsen, administrerende direktør i BEC.

”Risikostyring og it-sikkerhed har højeste prioritet i BEC og er et omfattende investeringsområde for os. Som Finanstilsynet bemærker, har BEC i en længere periode arbejdet med at implementere en ny risikostyringsmodel. Vi forventer inden årets udgang at afslutte meget af dette arbejde og derved imødekomme en stor del af Finanstilsynets observationer. Vi tilslutter os desuden Finanstilsynets krav om at styrke disse risikoprocesser yderligere. En del af dette arbejde er allerede i gang, og vi arbejder nu på en handlingsplan for det resterende arbejde, så BEC hurtigst muligt kan opfylde Finanstilsynets krav,” siger Jesper Nielsen.

Læs Finanstilsynets redegørelse her.

logo