16/03/2021

Omfattende forandringer skal forenkle BEC

Fintechvirksomheden BEC forenkler sin organisation og sine processer markant. Flere medarbejdere skal bruge tid på kunder og leverancer, og færre skal bruge tid på koordinering og rapportering, siger CEO Jesper Nielsen.

En af Danmarks største fintechvirksomheder, BEC Financial Technologies med over 1.300 medarbejdere, har revideret sin strategiske retning og gennemfører nu en omfattende forenkling af virksomheden.

”Vi har brug for flere folk, der producerer mere, og færre der planlægger, koordinerer og prioriterer. Det skal være meget enklere at hjælpe vores kunder,” fortæller CEO Jesper Nielsen, der ikke ændrer på BEC’s samlede medarbejderantal.

Blandt andet vil BEC reducere ni divisioner til fem, sammensmelte sine danske og polske organisationer, sammensmelte en række ledelses- og styringsroller overalt i virksomheden, forenkle de fora, hvor BEC og BEC’s kunder planlægger udviklingsopgaver, og styrke sine risikofunktioner inden for især cybersikkerhed.

Stor kulturforandring

BEC lancerer de mange forandringer i sin styring og organisation samtidig med en revideret strategi, der fokuserer på at identificere og opfylde kundernes behov hurtigere og mere fleksibelt.

”Det afgørende er ikke vores organisationsdiagram, men hvordan vi arbejder sammen med hinanden og vores kunder. Vi leverer en komplet it-platform til bankdrift med rigtig mange komponenter, der er dybt afhængige af hinanden. Derfor skal vi også arbejde fleksibelt sammen på tværs af alle ansvarsområder, og til hver opgave skal vi vælge de metoder og processer, som bringer os hurtigst muligt frem til den gode løsning for kunderne,” siger Jesper Nielsen.

BEC’s kultur og kundefokus bliver derfor den største forandring, vurderer han:

”Vi er et kundeejet it-fællesskab, som har ekstremt tætte og personlige relationer til vores kunder. Det er en stor styrke, men det er langt fra nok. Vi skal også være en hurtigere, mere fleksibel og mere servicemindet fintechvirksomhed, som er konstant optaget af at levere it-løsninger og bankindsigt, der hjælper pengeinstitutter til at vinde i deres markeder.”

Teams over landegrænser og færre divisioner

BEC’s organisation med i dag ni divisioner bliver fra 3. maj enklere med to hoveddivisioner, der får ansvar for henholdsvis at levere større it-forandringer og optimere it-løsninger til BEC-pengeinstitutterne. De bliver støttet af tre mindre divisioner; to stabsfunktioner og en ny arkitekturdivision med fokus på, at BEC bygger sine it-løsninger med de rigtige teknologier.

”Vores snart 500 kolleger i Warszawa smelter helt sammen med vores danske organisation i Roskilde og Herning. Hvis vi ikke vidste det i forvejen, så har corona slået fast, at vi som techvirksomhed kan arbejde fuldstændig flydende sammen på tværs af landegrænser. Vi har allerede mange teams med folk på forskellige lokationer, og vi har ledere i både Polen og Danmark med personaleansvar på tværs af landegrænser,” fortæller Jesper Nielsen.

Samtidig udnævnes Lars Malmberg per 3. maj til viceadministrerende direktør og vil sammen med Jesper Nielsen udgøre BEC’s direktion.

Mange funktioner ændres

BEC smelter også sin traditionelle linjeledelse sammen med de roller, der i dag koordinerer BEC’s agile it-udvikling.

“I nogle år har vi konsekvent fulgt én skole inden for agil it-udvikling. På den måde har mange i BEC fået agile metoder ind på rygraden. Nu vil vi gerne udvide værktøjskassen, så vi også kan vælge andre metodikker, hvis de passer bedre til opgaven. Der kan for eksempel være stor forskel på, hvordan man koordinerer store transformationsopgaver, kontra hvordan man arbejder med optimering og sikker, stabil drift,” fortæller Jesper Nielsen.

Det betyder også, at BEC nedlægger eller omdefinerer en række agile funktioner og reducerer antallet af ledelseslag.

”Flere skal arbejde med leverancer til vores kunder, og færre skal arbejde med koordinering og rapportering. Hvis man kan se sig selv i det, så tilbyder vi mange nye karrieremuligheder i BEC,” fortæller Jesper Nielsen.

Enklere, tættere samarbejde med kunder

Fintechvirksomheden forenkler også, hvordan den samarbejder med sine ejere og kunder.

”Vi arbejder ekstremt tæt sammen med pengeinstitutterne om at beslutte, hvilke it-løsninger vi skal bygge hvordan. Her forenkler vi vores samarbejdsstruktur med færre, men mere handlekraftige fora. Også fra pengeinstitutterne har vi brug for færre, men beslutningsdygtige repræsentanter, der prioriterer og koordinerer – og flere folk, der arbejder fuld tid sammen med vores folk om at udvikle it-løsninger, der rammer rent på deres behov,” siger Jesper Nielsen.

Ny risikoorganisation mod stigende cybertrusler

Desuden indleder BEC et strategisk initiativ, der skal opbygge en ny, central risikoorganisation, der skal styrke BEC’s ’second line of defense’, som er det interne tilsyn med it-sikkerhed og andre risici i BEC.

”Vi ser et alvorligt og stigende trusselsbillede, som er et glimrende eksempel på, at det er afgørende, at danske pengeinstitutter samarbejder. Det er et område, hvor pengeinstitutterne allerede investerer massivt i vores fælles it-forsvar, og her kommer vi nu til at øge niveauet yderligere ved at samle og styrke en række funktioner i en ny, samlet risikoorganisation i BEC,” fortæller Jesper Nielsen.

Dertil kommer en række andre strategiske initiativer, der alle skal skabe et enklere BEC med større fokus på leverancer til pengeinstitutterne.

logo