22/04/2021

CSR-rapport 2020 – status på BEC’s arbejde med samfundsansvar

BEC har offentliggjort sin årlige CSR-rapport, hvor man kan læse om BEC’s rolle som en ansvarlig it-virksomhed, der skaber værdi for både kunder, medarbejdere og samfund.

Årets CSR-rapport fra BEC giver overblik over BEC’s samfundspåvirkning og samfundsansvar (corporate social responsibility).

BEC er en central aktør i Danmarks finansielle infrastruktur og stabilitet. Mange danskere og danske virksomheder har hovedbankforbindelse via et af pengeinstitutterne på BEC’s it-platform. Derfor ligger samfundsansvar i kernen af BEC’s arbejde med at levere tryg og effektiv teknologi til den danske finanssektor og det danske samfund.

Et væsentligt område er, at BEC’s it-løsninger understøtter, at danske pengeinstitutter kan leve op til dansk og europæisk lovgivning inden for blandt andet hvidvaskforebyggelse, investorbeskyttelse, persondatabeskyttelse og finansiel stabilitet.

I CSR-rapporten kan man blandt andet også læse om BEC’s CO2-belastning, diversitet, sund arbejdsplads, digitale kompetencer, graduateprogrammer og meget mere.

Download rapporten her: www.bec.dk/csr

logo