25/04/2023

BEC leverer flere udviklingstimer med stabile omkostninger trods inflation

BEC Financial Technologies blev mere effektiv i 2022 og har absorberet inflationen, så BEC’s medlemmer ikke skulle betale mere for it.

BEC Financial Technologies skar i 2022 spidsen af sine medlemmers it-omkostninger med en omsætning på 2,2 mia. kr. Det er 78 mio. kr. lavere end i 2021.

”I 2022 blev BEC en mere effektiv forretning. Vi har leveret flere udviklingstimer til en lavere pris, og trods høj inflation har vi holdt vores ejeres omkostninger til BEC i ro,” siger adm. direktør Jesper Nielsen.

BEC Financial Technologies er den største af landets tre datacentraler, der er ejet af og leverer it til danske pengeinstitutter. Igen i 2022 balancerede BEC’s indtægter med omkostningerne, og resultatet landede som forventet på 3 mio. kr.

”Vi har leveret på de topprioriteter, som vi har lovet vores kunder: sikker og stabil drift, styrket risikohåndtering og solid fremdrift på udvalgte leverancer som AML, Basel IV og customer engagement management (CEM), ny økonomiplatform og de første løsninger til bæredygtige investeringer,” fremhæver Jesper Nielsen.

Et enklere BEC med fokus på partnerskaber

BEC arbejder samtidig videre på en langsigtet teknologitransformation, som skal skabe et enklere BEC i en tid, hvor dansk bankteknologi er blevet meget kompleks.

”Vi styrer efter et skarpt fokuseret BEC med åbne, fleksible teknologier, hvor vi foretrækker at købe førende teknologi fra partnere frem for at udvikle tingene selv. BEC skal fokusere på at sammensætte en komplet teknologiplatform til en standardiseret, konkurrencedygtig detailbank. Desuden skal vores platform være åben, så pengeinstitutterne hurtigt og fleksibelt kan integrere innovative it-løsninger fra andre partnere,” siger Jesper Nielsen.

BEC satser bredt på uddannelse

BEC’s strategi kræver mange nye kompetencer, samtidig med at der fortsat er høj aktivitet på it-arbejdsmarkedet. For at tiltrække og fastholde de dygtigste ledere samt tech- og finansspecialister er det afgørende for BEC at investere i kompetenceudvikling.

”Vi er afhængige af at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Derfor investerer vi massivt i kompetenceudvikling,” siger Jesper Nielsen.

”I 2022 brugte vores udviklingsorganisation 77.000 timer på uddannelse, for eksempel i at udvikle og integrere it-løsninger i en åben it-arkitektur. Vi ansatte også 70 nye kolleger fra universiteterne i vores talentprogram i Danmark og Polen, hvor vi kickstarter deres arbejdsliv med et seks-måneders uddannelsesprogram. Og så søsatte vi et stort uddannelsesprogram for alle BEC’s ledere, der skal hjælpe dem til at blive endnu dygtigere til motivere og udvikle deres medarbejdere, og til at levere endnu bedre løsninger til vores kunder,” fortæller han.

Handelsbanken udtrådt af BEC’s ejerkreds

BEC sagde farvel til Handelsbanken efter Jyske Banks køb af Handelsbanken i Danmark i 2022. Handelsbanken vil være endeligt udkonverteret fra BEC i løbet af 2023. BEC har nogle år til at håndtere den økonomiske effekt, som BEC forventer at kunne absorbere gennem en kombination af stigende volumen og forbedret effektivitet, så medlemspengeinstitutterne kan forvente fortsat stabile it-omkostninger.

BEC halverer sin udtrædelsesgodtgørelse

Årsrapporten blev godkendt på BEC’s generalforsamling i dag. Som varslet for nylig halverede BEC’s generalforsamling samtidig den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmerne skal betale for at skifte til en anden datacentral.

Efter årtier med en lavere udtrædelsesgodtgørelse hævede BEC i 2020 sine medlemmers udtrædelsesgodtgørelse til cirka 5 års omsætning hos datacentralen, samme niveau som Bankdata. For nylig godkendte Konkurrencerådet et tilsagn om, at Bankdata vil nedsætte sin udtrædelsesgodtgørelse til 2½ års omsætning. Derfor har BEC, som den første datacentral, nu igen lagt sig på dét niveau.

”Vi ønsker en stærk konkurrence, hvor vores ejere og kunder er hos BEC, fordi vi leverer de bedste it-løsninger – og ikke fordi det er for dyrt at skifte. Derfor lægger vi os nu op ad Konkurrencerådets tilsagnsafgørelse og halverer vores udtrædelsesomkostninger,” siger Jesper Nielsen.

Han bemærker dog også, at 2½ års omsætning ikke dækker tabene i forbindelse med en banks udtræden, og BEC derfor vil vi søge at tilpasse sine fremtidige indgåelser af lange forpligtigelser.

Download BEC’s årsrapport 2022 her.

logo