09/11/2018

T2S er i mål efter 10 års forberedelse

Capital Markets i BEC har afsluttet sit største back office-projekt i årtier med opkoblingen til den nye, fælleseuropæiske værdipapirplatform, Target2-Securities.

Da Danmark i weekenden 27.-28. oktober tilsluttede sig den fælleseuropæiske værdipapirplatform, Target2-Securities (T2S), markerede det samtidig målstregen for 10 års arbejde i BEC.

”BEC har siden 2008 investeret omkring 40-50 millioner kroner i harmoniserings- og liberaliseringsaktiviteter samt systemtilpasninger, så BEC blev klar til at koble sig på T2S. En stor del af øvelsen har været at harmonisere værdipapirhåndteringen, som har gjort, at Danmark i dag ligner Europa meget mere,” siger Henrik Jespersen, afdelingsleder, Capital Markets i BEC.

BEC har blandt meget andet implementeret en ny udtræksmodel for obligationer, tilpasset antallet af afviklingsdage og åbningsdage samt en lang række forskellige systemtilpasninger omkring afviklingsstrukturen op mod VP, håndtering af corporate actions, styring af likviditeten og sikkerhedsstillelsen. Alt sammen for at kunne tilslutte til T2S – først med værdipapirer i euro i 2016 og nu også med værdipapirer i danske kroner.

Mindst muligt bøvl til BEC-pengeinstitutterne

Mange af de nye krav til pengeinstitutternes processer har BEC kompenseret for i systemerne, så de har ramt BEC-pengeinstitutterne mindst muligt.

”Investeringskunderne mærker ingen forskel. Og vi har været meget fokuserede på, at BEC-pengeinstitutterne skulle mærke så lidt som muligt til T2S-overgangen, så man oplever samme hverdag i dag, som man gjorde før T2S. For back office-funktionerne kommer vi dog ikke uden om, at der er en del forandringer, som vi ikke kan fjerne med systemunderstøttelse,” fortæller Henrik Jespersen.

Takket være grundig forberedelse er skiftet til danske kroner i T2S gået relativt smertefrit i BEC’s systemer – om end de første dages drift har været påvirket af væsentlige fejl og irritationsmomenter i andre systemer på tværs af sektoren.

Det har krævet en stor indsats at nå i mål – projektet har været BEC’s største investering i back office inden for Capital Markets, siden Danmark digitaliserede børsnoterede obligationer og aktier i 1983 og 1988.

Et ægte indre marked for værdipapirer

T2S er en ny, fælleseuropæisk platform, der skal gøre international handel med værdipapirer lige så effektiv som nationale handler. Systemet giver både små og store investorer bedre og billigere mulighed for at have en portefølje af værdipapirer udstedt i forskellige EU-lande.

”T2S er et vigtigt skridt fremad i skabelsen af et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser i EU. Det åbner for nye muligheder for at effektivisere og gøre værdipapirhandel billigere, som det bliver rigtig spændende at følge i de kommende år,” fortæller Henrik Jespersen.

Kronos2 var en forudsætning for T2S

Konto- og forretningsforhold for danske deltagere i T2S varetages af VP Securities. Betalingsdelen reguleres i Danmarks Nationalbanks kontobestemmelser, og Nationalbanken afvikler T2S på den nye Kronos2-platform, som Nationalbanken, BEC og JN Data satte i drift i august.

logo