13/11/2019

Stort dataprojekt styrker Danmarks finansielle stabilitet

Syv BEC-pengeinstitutter har foretaget deres første kvartalsindberetninger til det nye nationale kreditregister. Registeret skal hjælpe Nationalbanken og Finanstilsynet til at sikre finansiel stabilitet i Danmark.

11. november indberettede syv BEC-pengeinstitutter for første gang data til det nye nationale kreditregister, som skal styrke Danmarks finansielle stabilitet.

Forud for den nye, omfattende dataindberetning er gået næsten to års udvikling og testindberetninger i samarbejde med BEC-pengeinstitutterne og andre aktører i den finansielle sektor i Danmark. Projektet har fulgt BEC’s agile udviklingsmodel, som har gjort det nemmere at ændre og skalere projektet undervejs.

Bedre viden til myndigheder og sektor

Kreditregisteret er den danske pendant til den Europæiske Centralbanks AnaCredit, der består af gældsoplysninger fra virksomheder og større lån i eurolandene. Kreditregisteret er dog mere detaljeret og omfatter gældsforhold om hver enkelt kunde med oplysninger om alt fra bevillingsgrundlag til renter og sikkerhedsstillelse.

Kreditregisteret skal give Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet bedre værktøjer til at analysere markedstendenser og føre tilsyn med eksponeringen i udlån både overfor enkelte pengeinstitutter og finanssektoren som helhed. Data fra kreditregisteret vil også senere blive benyttet til at returnere statistikker og benchmarks til pengeinstitutterne og sektoren.

Næste store milepæl ligger i april 2020, hvor yderligere 17 BEC-pengeinstitutter indleder indberetninger til kreditregisteret.

logo