03/07/2019

Nyt arbejdspladskoncept på vej til ca. 12.000 ansatte

BEC flytter ca. 12.000 pengeinstitutmedarbejdere til hurtigere og sikrere pc-miljøer. Alle pengeinstitutter, der benytter BEC’s arbejdspladskoncept, får glæde af den nye infrastruktur.

Cirka 12.000 ansatte i 29 små og store pengeinstitutter får nye digitale arbejdspladser, når BEC i de kommende kvartaler opgraderer styresystemet på deres pc’er og det tekniske setup omkring arbejdspladserne. Det giver færre driftsproblemer, bedre performance, stærkere indbygget sikkerhed og en moderne Windows 10-arbejdsplads.

”Samtlige 70 filialer og en række stabsafdelinger i Arbejdernes Landsbank har vi flyttet på nogle få uger her i foråret. Lige nu arbejder vi på at opdatere pc’er i Arbejdernes Landsbank, der kører som såkaldte tykke klienter. Samtidig er Nykredit og Spar Nord i gang med at teste til deres filialer,” fortæller områdechef Flemming Eilgaard, der har ansvaret for BEC’s arbejdspladskoncept.

Inden nytår forventer han at have flyttet samtlige pengeinstitutter, der benytter BEC’s arbejdspladskoncept – omend der i enkelte pengeinstitutter kan være afdelinger med særlige behov, som kan tage længere tid.

Tynde klienter opdateres først

I pengeinstitutternes filialer arbejder man typisk på såkaldte tynde klienter, som er nemmest og hurtigst at opdatere: Det er virtuelle standardarbejdspladser, som afvikler software og gemmer data på kraftige, sikre servere i JN Datas datacentre (også kaldet VDI eller ”virtual desktop infrastructure”). Derfor kan mange tynde klienter opdateres nærmest øjeblikkeligt blot ved at opdatere serverne.

”Teknisk set kunne vi sagtens flytte samtlige filialmedarbejdere i ét hug. I første omgang har vi valgt gøre det rullende over nogle uger for at have tid til at hjælpe folk i gang – men det er faktisk også gået relativt nemt med meget få spørgsmål fra brugerne,” fortæller Flemming Eilgaard.

I pengeinstitutternes centrale funktioner arbejder man ofte på såkaldte ”tykke klienter”: Det er kraftigere pc’er, som lokalt kan afvikle tungere software til mere specialiserede opgaver. Tykke klienter tager nogle timer at opdatere, ligesom hvis man opgraderer til en ny Windows-version på computeren derhjemme.

”Dels er det tungere at skubbe opdateringer ud på alle de tykke klienter. Dels findes der en del forskellige behov hos disse brugere. Derfor opdaterer vi de tykke klienter efter de tynde klienter – og lidt mere gradvist afhængig af individuelle ønsker,” siger Flemming Eilgaard.

Bedre performance til medarbejderne

De nye digitale arbejdspladser giver medarbejderne det nyeste styresystem.

”Brugerne melder tilbage, at det tager nogenlunde samme tid at logge på om morgen. Til gengæld oplever mange, at det går hurtigere at afvikle programmer – fx at åbne Outlook eller en Excel-fil. Vi hører fx også, at videomøder på Skype fungerer markant bedre,” fortæller Flemming Eilgaard, som dog primært fremhæver, at det nye koncept giver bedre indbygget sikkerhed, bedre performance og erfaring for en mere stabil drift med færre udfald.

De digitale arbejdspladser er blandt andet også velegnet til at arbejde hjemmefra og på mobile devices, lige som konceptet understøtter ”follow me”-print, som sparer papir og giver mulighed for at hente sine print fra en vilkårlig printer på netværket.

Grundig forberedelse – hurtig udrulning

BEC har udviklet det nye arbejdspladskoncept sammen med Atea og JN Data. Arbejdspladserne afvikles på omkring 250 nye servere i et helt nyt servermiljø, som Atea har opsat i JN Datas datacentre. For en månedlig abonnementspris per arbejdsplads leverer Atea komplette arbejdspladser inkl. overvågning, rapportering, patch og vedligehold, softwaremodning, distribution og løbende videreudvikling af platformen.

BEC varetager ’service integration and management’ (SIAM) – altså det at stå i midten af projektet og sikre pengeinstitutternes særlige behov for software, funktionalitet, fleksibilitet, mobilitet mv. Desuden er al support fuldstændig integreret i BEC’s normale service management.

”Man kan sige, at projektet er grundigt forberedt. Vi har i længere tid undersøgt forskellige samarbejdsmuligheder og forberedt det tekniske fundament, men først omkring 1. juli 2018 fik vi fastlagt den endelige samarbejdsmodel mellem BEC, JN Data og Atea. Derefter nød vi til gengæld godt af alle anstrengelserne og kunne rykke rigtig hurtigt: Allerede otte måneder senere var det nye servermiljø i drift, så vi kunne tænde for nye arbejdspladser i de første filialer i Arbejdernes Landsbank,” fortæller Flemming Eilgaard.

logo