30/06/2023

Nu kan bankkunder bedre se, hvordan investeringer klarer sig på ESG

Som de første i Danmark lancerer en række pengeinstitutter sammen med it-virksomheden BEC nu en ESG-score i deres mobil- og netbank. Den skal give kunderne et bedre overblik over, hvor godt deres investeringer bliver vurderet på ESG.

Som de første i Danmark indfører en række BEC-pengeinstitutter nu en såkaldt ESG-score på investeringer i mobil- og netbank. Den skal give deres kunder et værktøj, så de bedre kan vurdere, hvordan deres investeringer klarer sig inden for miljø, sociale forhold og ledelse.

”Vores digitale løsninger skal skubbe på den bæredygtige omstilling ved at give bankkunder bedre muligheder for at agere bæredygtigt. Derfor giver vi nu mulighed for at vise bankkunder, hvordan deres konkrete investeringer ser ud, når man holder dem op imod en internationalt anerkendt rating,” siger Lars Malmberg, viceadministrerende direktør i BEC Financial Technologies.

Kunder i Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Vestjysk Bank, Danske Andelskassers Bank, Møns Bank og Frørup Andelskasse kan nu se den nye ESG-rating i mobil- og netbanken. Flere andre BEC-pengeinstitutter lancerer senere i 2023.

”Jeg er glad for, at vi sammen med en række andre pengeinstitutter i BEC-samarbejdet nu kan lancere en ny funktion i vores mobil- og netbank, så det bliver nemmere for vores kunder at se deres investeringer ud fra et ESG-perspektiv. Forhåbentligt kan det gøre, at de kan træffe investeringsbeslutninger på et bedre informationsgrundlag. Vi har konstant fokus på, hvordan vi kan gøre det mere transparent, nemt og attraktivt for vores kunder at investere i grønne produkter og løsninger,” siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

Med den nye løsning kan kunderne direkte i mobil- og netbanken se en ESG-score på hvert enkelt investeringsprodukt, som de har investeret i – aktier, obligationer, investeringsforeninger med videre. Kunderne får desuden ESG-scores på deres samlede investeringer og del-porteføljer.
ESG-scoren er udarbejdet af det globalt anerkendte MSCI ESG Rating, der internationalt analyserer flere end 8.500 virksomheder og 680.000 investeringsprodukter. ESG-scoren viser karakterer for både miljø (e – environment), sociale forhold (s – social) og ledelse (g – governance) – samt en samlet score.

Hurtig it-udvikling i en ny samarbejdsmodel

”Vi har udviklet løsningen i en ny, agil samarbejdsmodel, hvor specialister fra BEC og et af vores medlemspengeinstitutter, i dette tilfælde Nykredit, har samarbejdet uden for vores normale strukturer for at blive hurtigt klar i markedet med denne it-løsning, som vi nu stiller til rådighed for alle BEC-pengeinstitutter,” siger Lars Malmberg, BEC.

BEC er den største af de danske it-leverandører, der leverer IT til danske pengeinstitutter. Cirka 25 procent af danske bankkunder har hovedbankforbindelse i et BEC-pengeinstitut.

”It-udvikling kan til tider tage lang tid i den finansielle sektor. Derfor er vi ret offensive med at afsøge nye samarbejdsformer og partnerskaber, hvor vi enten – som her – udvikler sammen med banker eller andre partnere, eller åbner vores it-platform for nye løsninger fra tredjeparter,” siger Lars Malmberg.

Indsigt i ESG for både rådgivere og bankkunder

Den nye ESG-score kan både bruges af bankkunder i mobil- og netbanken og af pengeinstitutternes investeringsrådgivere i deres dialog med kunderne, afhængig af hvordan de enkelte pengeinstitutter benytter løsningen.

Ud over de pengeinstitutter, som nu viser den nye rating, forventer flere andre BEC-pengeinstitutter at tilføje ESG-scoren i deres mobil- og netbank senere i 2023, blandt andre Merkur Andelskasse, Hvidbjerg Bank, Lollands Bank, Faster Andelskasse, GrønlandsBANKEN, Frøslev-Mollerup Sparekasse, PenSam Bank og Andelskassen Fælleskassen.

 


Fakta om ESG-rating

Vurdering og ESG-tal leveres af den uafhængige dataleverandør MSCI, der er en af de førende dataleverandører globalt. De står f.eks. også bag nogle af de aktieindeks, der bruges allermest globalt.

Ved at sammenligne MSCI ESG-ratings kan investorer og interessenter få et indblik i, hvordan forskellige virksomheder klarer sig målt på nøgletal vedrørende bæredygtighed. En højere ESG-rating indikerer, at en virksomhed præsterer bedre på disse områder og har bæredygtighed med i deres forretningsfokus.

Det er dog vigtigt at bemærke, at MSCI ESG-ratingen er særlig god til at vurdere en virksomheds modstandsdygtighed over for bæredygtighedsrisici. Ratingen er relativ med udgangspunkt i selskabets sektor og kan derfor ikke sammenlignes på tværs af brancher.

ESG-nøgletallene er ikke i sig selv ensbetydende med, om en virksomhed er bæredygtig, da de ikke oplyser direkte, hvilken påvirkning selskabet har på bæredygtighedsfaktorer såsom verdensmålene eller princippet om ikke at gøre væsentlig skade. ESG-scoren bør derfor ikke benyttes som den eneste kilde til identifikation af bæredygtige investeringer.

logo