Driftsudfald

BEC’s kunder vil normalt selv orientere om driftsforstyrrelser.

Driftsforstyrrelser i BEC’s løsninger kommunikeres normalt direkte til de berørte pengeinstitutter, som efter behov orienterer deres egne kunder.

I særlige situationer har BEC dog også mulighed for at orientere her.

logo