03/05/2018

Datacentraler vælger samme PSD2-standard

De tre danske datacentraler samarbejder nu om en fælles standard for de API’er, der giver tredjeparter adgang til pengeinstitutters data efter PSD2-direktivet.

De tre danske datacentraler har indledt et samarbejde om at udvikle ensartede tekniske grænseflader – API’er – til fintechs og andre tredjeparter, der ønsker adgang til pengeinstitutters data efter EU’s nye betalingsdirektiv, PSD2. Alle tre vil fremover følge Berlin Group-standarden, og de vil koordinere en ensartet implementering af API-standarderne.

”Alle er naturligvis interesserede i, at API’erne på det danske marked bliver så ensartede som muligt at tilgå for tredjeparter. Tidligere udviklede BEC op imod UK Open Banking-standarden, som var den mest modne. Men i februar frigav Berlin Group version 1.0 af deres tekniske rammeværk for API-standarder, som nu er til at arbejde med i praksis. Derfor vil vi fremover basere vores PSD2-API’er på Berlin Group-standarden. Der er ikke stor forskel – så det er ret nemt for os at justere,” fortæller strategichef Rasmus Søegaard Løfstrøm, BEC.

”Fælles standarder for datacentralernes API-løsninger er det nemmeste for de tredjeparter, der skal integrere ind til danske bankers systemer. Desuden flugter det rigtig fint med vores egne behov. Brede aftaler på et område som dette skaber stabilitet og grobund for vores banker for at være med i udviklingen af open banking,” siger Allan Vadskjær Severinsen, underdirektør i Bankdata, som ikke tidligere havde lagt sig fast på en standard.

Danmarks tredje datacentral, SDC, har allerede tidligere valgt at følge Berlin Group.

”Som nordisk IT-leverandør har det været væsentlig for os, at vælge en bred europæisk funderet standard i PSD2-ånden. Vi har fra starten gjort brug af arbejdet i Berlin Group til at sikre, at vi nu har en kørende løsning med de første TPP’er, som er ved at teste deres løsninger op mod vores API’er. Vi ser det som en stor fordel, at alle tre datacentraler nu anvender samme europæiske API-standard, der vil gøre det enklere at samarbejde med fintechs og andre tredjeparter,” siger forretningsområdechef Ole Bruhn Kyhnæb, SDC.

Han ser det som en yderligere fordel ved Berlin Group, at alle deltagere, herunder danske pengeinstitutter og datacentraler, har mulighed for at påvirke API-standarden.

”Vi ser det som en mulighed for at sætte et nordisk fingeraftryk på de fælles europæiske spilleregler. Derfor deltager vi også i PRETA-samarbejdet, som forventes at levere en fælles europæisk løsning til validering af TPP’er,” uddyber Ole Bruhn Kyhnæb.

Læs mere om open banking med BEC

logo