10/04/2017

CSR-rapport 2018 – status på BEC’s arbejde med samfundsansvar

BEC har offentliggjort sin årlige CSR-rapport, hvor man kan læse om BEC’s rolle som en ansvarlig it-virksomhed, der skaber værdi for både kunder, medarbejdere og samfund.

Årets CSR-rapport fra BEC giver overblik over BEC’s samfundspåvirkning og samfundsansvar (corporate social responsibility).

BEC er en central aktør i Danmarks finansielle infrastruktur og stabilitet. En væsentlig del af danskerne og danske virksomheder har hovedbankforbindelse via et af de pengeinstitutterne på BEC’s it-platform. Derfor er BEC’s væsentligste samfundspåvirkning at understøtte en finansiel infrastruktur i Danmark, der er tryg, stabil, modstandsdygtig, vækst- og innovationsfremmende.

BEC leverer blandt andet it-løsninger, der forebygger hvidvask, sikrer persondata, beskytter private investorer og giver bedre beregninger af pengeinstitutters kapitalkrav for at mindske risikoen for fremtidige finanskriser.

I CSR-rapporten kan man blandt meget andet også læse om BEC’s høje medarbejdertilfredshed, diversitet, sund arbejdsplads, digitale kompetencer, miljøpåvirkning og meget mere.

Download CSR-rapporten som PDF her.

logo