23/04/2020

Compliance og effektivitet præger BEC’s årsrapport

BEC-pengeinstitutterne brugte i 2019 flere penge på it. Udviklingsomkostningerne til compliance steg med over 100 mio. kr., mens BEC øgede driftseffektiviteten og satte fokus på mindre varians i it-løsningerne.

Download BEC’s årsrapport 2019 her >>

BEC-pengeinstitutterne måtte i 2019 bruge over 350 mio. kr. ud af en omsætning på 1,8 mia. kr. på at udvikle it til complianceformål. I 2020 forventer BEC at nå over 450 mio. kr. – mod 136 mio. kr. i 2015.

”Det er historisk, at vi i BEC forventer at bruge en fjerdedel af vores omsætning i 2020 alene på at nyudvikle it-løsninger til at imødekomme compliancekrav til pengeinstitutterne. Det er en kerneopgave for BEC at bygge det teknologiske fundament for en tryg finanssektor. Men vi må også sige helt ærligt, at omfanget og kompleksiteten er vokset voldsomt i de seneste 5-10 års tid,” siger Kurt Nørrisgaard, adm. direktør for BEC.

De omfattende complianceinvesteringer går i 2019 og 2020 blandt andet til at automatisere og understøtte hvidvaskbekæmpelse, mere effektiv håndtering af persondata og håndtering af nye regler for misligholdte lån samt kapitalkravene i Basel IV og CRR II/CRD V.

Mest muligt er fælles i BEC

I 2019 har BEC blandt andet lanceret en ny netbank og nye bankapps, introduceret højt auto-matiseret, markant hurtigere omlægning af realkreditlån og sat en ambitiøs cloudplatform til kunderelationer i drift. Alle disse it-løsninger stilles til rådighed for samtlige BEC-pengeinstitutter og videreudvikles i de kommende år.

”I BEC arbejder vi efter princippet ’mest muligt fælles’, så selv de mindste andelskasser har adgang til de samme teknologier som de største banker i BEC-fællesskabet,” forklarer Kurt Nørrisgaard.

Ny strategi – åbne teknologier og mindre varians

Fra årsskiftet har BEC desuden taget hul på en ny strategiplan, kaldet TechUp:

”Over de kommende år skal TechUp-strategien blandt andet strømline BEC’s it-løsninger med mindre varians mellem pengeinstitutterne, og den skal styre BEC gennem en langsigtet tekno-logisk transformation med mere åbne og fleksible teknologier, ikke mindst i skyen,” fortæller Kurt Nørrisgaard.

Gennem et nyt referencebank-koncept vil BEC over de kommende år så vidt muligt sikre ens-artede processer og ensartede dataformater på tværs af alle BEC-pengeinstitutter.

”Det er afgørende, at vi holder BEC-pengeinstitutternes it-omkostninger i stram snor. Vi vil derfor fokusere skarpt på at ensarte processer og dataformater alle steder i pengeinstitutter-ne, hvor variansen ikke giver tydelig værdi. Jo mindre varians, jo langsommere vokser it-omkostningerne,” påpeger Kurt Nørrisgaard.

På cloudfronten er BEC allerede langt fremme med at implementere internationale cloudløsninger fra blandt andre Salesforce, Microsoft og IBM i danske pengeinstitutter, som derved får hurtigere adgang til nye teknologiske muligheder via globale udviklingsfællesskaber.

Samtidig investerer BEC i at optimere driftsomkostninger på sine centrale systemer. Det lykkedes igen i 2019, hvor pengeinstitutternes ressourceforbrug voksede hurtigere end driftsomkostningerne. Over de seneste fem år har BEC reduceret sine enhedspriser med i alt 37 procent.

Højere omsætning og særdeles solid økonomi

BEC er et andelsselskab ejet af 21 pengeinstitutter, som ikke skal give overskud. Selskabets nettoomsætning steg i 2019 med 2,8 procent til 1,78 mia. kr., det højeste niveau nogensinde. Kerneaktiviteternes indtægter gik som vanligt lige op med udgifterne med et resultat efter skat på 1 mio. kr.

Koncernen har en særdeles solid økonomisk position med en egenkapital på 3,2 mia. kr., og en meget høj soliditetsgrad på 90 procent.

Download BEC’s årsrapport 2019 her >>

Tal om BEC

  • 28% af danske erhvervskunder og 21% af danske privatkunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære bank (målt på NemKonti).
  • BEC håndterer 2,1 mio. aktive bankkunder med 5,8 mio. aktive bankkonti.
  • Nettoomsætning: 1,8 mia. kr.
  • Resultat efter skat: 1 mio. kr.
logo