Behandling af dine personoplysninger i BEC

Det er vigtig for BEC at behandle dine personoplysninger ordentligt.

Senest opdateret 1. maj 2024.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan BEC behandler dine personoplysninger, når du kontakter os eller tilmelder dig et nyhedsbrev/servicemeddelelse/brugerpanel, samt hvilke rettigheder du har, når vi behandler dine personoplysninger:

 1. hvordan vi indsamler dine personoplysninger,
 2. hvilke formål vi bruger dem til,
 3. hvordan og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger,
 4. hvordan du gør brug af dine rettigheder, og
 5. hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1. BEC som databehandler for dit pengeinstitut

BEC er en it-virksomhed, der udbyder it-løsninger til pengeinstitutter og andre kunder i den finansielle sektor i Danmark. Vi er i den forbindelse databehandler, og vores kunder er dataansvarlige. Som databehandler behandler vi udelukkende dine personoplysninger på vegne af den dataansvarlige til deres formål og ifølge en databehandleraftale.

Du har måske set, at BEC abonnerer på dit CPR-nummer eller lignende, og vil derfor gerne vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål. Da vi kun behandler disse oplysninger på vegne af den dataansvarlige, skal du kontakte det pengeinstitut, som vi behandler oplysninger for.

Her finder du en liste over de fleste pengeinstitutter/dataansvarlige, som vi behandler oplysninger på vegne af.

2. BEC som dataansvarlig – hvordan du kontakter os

BEC er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig, der er beskrevet i dette dokument:

BEC Financial Technologies a.m.b.a.
Havsteensvej 4
4000 Roskilde
Danmark
CVR-nr. DK13088810
(+45) 46 38 24 00

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver (”DPO”)

Hvis du har spørgsmål til BEC’s behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores DPO.

BEC Financial Technologies a.m.b.a.
Att. data protection officer
Havsteensvej 4
4000 Roskilde
Danmark
dpo@bec.dk

3. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Cookies og rekruttering

Behandlingen af hjemmesidebesøgendes cookies og behandlingen af personoplysninger i forbindelse med rekruttering kan du læse om på nedenstående sites.

 • Du kan læse mere om vores behandling af cookies på bec.dk her.
 • Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, hvis du sender en jobansøgning eller et CV til BEC, i bunden af ansøgningsformularen til den enkelte stilling.
 • Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger, når du skriver dig op til vores jobagent, her.

Kontakt med BEC

Hvis du er en forretningspartner, kunde, eller anden tredjepart, vi er i dialog med:

 • Formål: Så vi kan kommunikere med dig og besvare dine henvendelser
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse”
 • Slettefrist: Når du kommunikerer med os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne service dig bedst muligt.
 • Hvor er personoplysningerne indsamlet: Direkte fra dig eller din arbejdsgiver.

Du kan læse mere om vores forskellige kommunikationskanaler her.

Nyhedsbreve

Hvis du som ansat hos en BEC-kunde eller ad andre veje er skrevet op til at modtage vores servicemeddelelser/nyhedsbreve:

 • Formål: Så vi kan opfylde vores forpligtelse ifm. kundeforholdet, mellem dig som ansat hos en kunde og os som leverandør ved at sende dig servicemeddelelser
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse”
 • Slettefrist: Når du modtager skriftligt materiale fra os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materialet.
 • Hvor er personoplysningerne indsamlet: Din arbejdsgiver eller direkte fra dig.

Du kan altid frabede dig forsat at modtage servicemeddelelser/nyhedsbreve ved at følge anvisningerne i bunden af servicemeddelelsen/nyhedsbrevet.

BEC Brugerpanel

Hvis du har tilmeldt dig BEC Brugerpanel, så behandler BEC dine personoplysninger i forbindelse med afvikling af tests af systemer.

 • Formål: Så vi kan invitere dig til tests i BEC Brugerpanel.
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse”
 • Slettefrist: Vi opbevarer som udgangspunkt dine indtastede oplysninger i to år, eller til det tidspunkt, hvor der anmodes om sletning. Der sendes en reminder til dig efter et år.
 • Hvor er personoplysningerne indsamlet: I forbindelse med din tilmelding til brugerpanelet.

Du kan altid frabede dig at modtage invitationer eller at være en del af BEC Brugerpanel. Der er en e-mailadresse til framelding i de e-mails, du modtager.

4. Kategorier af personoplysninger vi behandler om dig

Vi behandler i udgangspunktet kun kontaktoplysninger om dig, som beskrevet nedenfor.

Kontaktoplysninger

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Henvendelsens indhold

Følsomme personoplysninger

Vi anmoder om, at du udelader følsomme personoplysninger, når du henvender dig til os. Det drejer sig om følgende typer af oplysninger:

 • helbredsoplysninger
 • racemæssig eller etnisk oprindelse
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 • genetiske og biometriske data
 • seksuelle forhold eller seksuel orientering

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis nødvendigt eller relevant:

 • Leverandører af serviceydelser: I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger anvender vi forskellige leverandører.
 • Myndigheder og andre relevante tredjeparter: Eksempelvis i forbindelse med myndighedshenvendelser, eller hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi indgår databehandleraftaler med alle leverandører af serviceydelser, der behandler personoplysninger på vegne af os. Databehandleraftalerne viderefører det sikkerhedsniveau, som BEC har defineret som tilstrækkeligt for behandlingen af dine personoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I visse situationer kan BEC overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS på følgende overførselsgrundlag:

 • Sikre tredjelande: Lande, der er vurderet af EU til at have et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af personoplysninger
 • Usikre tredjelande: Lande, der ikke er vurderet til at have et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandlingen af personoplysninger. Her vil BEC benytte Europa-Kommissionens standardkontrakt til at sikre de nødvendige garantier.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver slettet eller anonymiseret, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de ovennævnte formål, eller hvis vi er forpligtiget til det ifølge lovgivning eller et retskrav.

Sikkerhed

Vi gør vores bedste for at sikre dine personoplysningers fortrolighed, kvalitet og integritet. Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

7. Dine rettigheder

Når BEC behandler dine personoplysninger, som dataansvarlig, har du nedenstående rettigheder. Hvis BEC ikke er dataansvarlig, bedes du henvende dig til dit pengeinstitut, som anført i afsnit 1.

Retten til at se, hvilke oplysninger vi behandler om dig

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Retten til at få dine oplysninger rettet

Du har ret til at anmode om at få rettet i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Retten til at blive glemt

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores normale sletning.

Retten til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til at få dine personoplysninger udleveret

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os som anført i afsnit 2.

8. Klager

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på dpo@bec.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål eller forslag til forbedringer af behandlingen i øvrigt.

Du har også ret til at klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Danmark:

Datatilsynet
www.datatilsynet.dk
dt@datatilsynet.dk
(+45) 33 19 32 00

Polen:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
uodo.gov.pl
mkancelaria@uodo.gov.pl
(+48) 606-950-000

9. Ændringer til denne oplysningstekst

Vi forbeholder os retten til at ændre denne oplysningstekst, eksempelvis ved ændringer i lovgivningen, nye/bedre tekniske løsninger eller nye/bedre services.

Du vil altid have adgang til den senest opdaterede version her på vores hjemmeside.

logo