18/04/2018

BEC skruede op for udviklingen i 2017

Pengeinstitutterne i it-fællesskabet BEC øgede igen i 2017 deres investeringer i teknologi til den danske finanssektor. Det viser årsrapporten fra BEC, der som ventet realiserede et resultat efter skat på minus 380 mio. kr. som følge af en nedskrivning af udviklingsaktiver i efteråret.

Datacentralen BEC, der leverer teknologi til danske pengeinstitutter, øgede igen i 2017 investeringerne i ny teknologi. Samtidig var systemernes tilgængelighed særdeles høj, transaktionsmængderne steg, og enhedspriserne faldt. Det viser BEC’s årsrapport for 2017.

”Vi har rigeligt at se til – over en bred palet af store projekter. Det er for eksempel Nykredit Banks migrering til BEC og en stribe tunge complianceprojekter, som kræver omfattende investeringer i indkøb, integration og udvikling af ny teknologi. Samtidig snurrer vores solide it-platform og sikrer, at to millioner bankkunder hver eneste dag kan bruge deres mobil- og netbank, pengeautomater, betalingskort osv.,” fortæller adm. direktør Kurt Nørrisgaard, BEC.

BEC’s mobil- og netbank havde i 2017 en samlet tilgængelighed på 99,89 procent og BEC’s centrale kontosystem lå på 99,97 procent. BEC’s stordriftsfordele er steget med Spar Nords migrering til BEC i 2016 og Nykredit Banks migrering til BEC i 2017-2018

Teknologi til vigtige samfundsopgaver

”Vi mander virkelig op på nogle vigtige samfundsopgaver i disse år. Lige nu arbejder vi simultant på en række ambitiøse complianceprojekter, der skal standse korruption og hvidvask, skal sikre privatliv og persondata, skal beskytte private investorer og skal afværge eller afbøde fremtidige finansielle kriser,” påpeger Kurt Nørrisgaard.

BEC forventer i 2018 at investere mere end nogensinde før – over 250 mio. kr. – i it-løsninger til compliance.

”Det er en naturlig og væsentlig opgave for os. Men mængden af ny regulering ér voldsom, og ofte implementeres den med særdeles korte tidsfrister, som gør det nødvendigt at gå i gang med it-udviklingen, inden de endelige krav er defineret. Det giver et ærgerligt spild af ressourcer. Så vi kan kun opfordre politikerne til at være kritiske over for omfanget af ny regulering og sikre mere rimelige implementeringsperioder, fra reguleringens detaljerede krav er endeligt fastlagt, til kravene træder i kraft,” siger Kurt Nørrisgaard.

Nedskrivning som tidligere meddelt

BEC realiserede i 2017 sin højeste nettoomsætning nogensinde på 1,6 mia. kr., drevet af stigende driftsvolumen og udviklingsaktiviteter. Samtidig var der – helt som vanligt i non-profit-datacentralen – balance mellem kerneaktiviteternes indtægter og udgifter.

Resultatet efter skat landede som ventet på minus 380 mio. kr. Ud over kerneaktiviteterne var resultatet påvirket negativt af en regnskabsmæssig nedskrivning af udviklingsaktiver som meddelt i oktober 2017 og positivt af et frasalg af datterselskabet Schantz A/S som meddelt i april 2017.
BEC er ejet i fællesskab af 22 danske pengeinstitutter.

Download BEC’s årsrapport her

logo