18/12/2018

BEC overtager aktiepost i JN Data

BEC og to andre datacentraler træder ind i ejerkredsen bag driftsselskabet JN Data.

Ejerkredsen bag JN Data A/S er i dag blevet udvidet med BEC, Bankdata og SDC, der overtager en del af aktierne i JN Data. Ejerkredsen udgøres herefter af disse tre datacentraler samt Jyske Bank og Nykredit.

Bankdata, BEC og SDC har siden 2010 indgået i et partnerskab sammen med Jyske Bank og Nykredit omkring driften af JN Data, og de indtræder nu som medejere af selskabet.

”Med denne udvidelse af ejerkredsen bag JN Data har vi skabt det stærkest tænkelige fundament for den fortsatte udvikling af JN Data og sikring af en stabil, sikker og effektiv it-drift for ejerne og de mange finansielle virksomheder, som JN Data leverer til,” udtaler JN Datas formand, David Hellemann, der også er koncerndirektør i Nykredit og næstformand i BEC’s bestyrelse.

BEC’s administrerende direktør, Kurt Nørrisgaard, træder ind i JN Datas bestyrelse i forbindelse med ejerskiftet. Bestyrelsen vil derudover vil bestå af David Hellemann fra Nykredit (formand), Peter Schleidt fra Jyske Bank (næstformand), Claus Hjort Bjerre fra Bankdata og Jesper Scharff fra SDC

logo