25/04/2019

BEC øgede investeringerne i compliance og ny teknologi

Årsrapport: It-fællesskabet BEC måtte i 2018 øge sine investeringer, ikke mindst drevet af stigende omkostninger til compliance, nye teknologier og en succesfuld migrering af Nykredit.

I 2018 voksede driftsvolumen og it-investeringerne endnu en gang i datacentralen BEC, der leverer it til danske pengeinstitutter. Især antihvidvask, GDPR og anden compliance affødte omfattende omkostninger, men også investeringer i blandt andet et moderne og fleksibelt teknologisk fundament. Desuden nåede BEC og Nykredit i mål med anden halvleg af det største projekt i BEC’s historie – migreringen af Nykredit til BEC’s bankplatform.

Tal om BEC

  • 27% af danske erhvervskunder og 21% af danske privatkunder bruger et BEC-pengeinstitut som deres primære bank (målt på NemKonti).
  • BEC håndterer 2,0 mio. aktive bankkunder med 5,6 mio. aktive bankkonti.
  • Nettoomsætning: 1,7 mia. kr.
  • Resultat efter skat: 1 mio. kr.

Voldsomt compliancepres

”Det er en kerneopgave for os at bygge det teknologiske fundament for en tryg finanssektor i Danmark. Men omfanget og hastigheden på ny regulering er virkelig blevet voldsom. I 2019 har vi afsat mere end nogensinde – over 290 mio. kr. – til lov- og sektordrevne opgaver. Og det budget er vi nu allerede i gang med markant at opjustere yderligere,” fortæller Kurt Nørrisgaard, administrerende direktør i BEC.

Dermed er BEC’s investeringer i nyudvikling til compliance mere end 5-doblet siden 2012. Og dertil kommer omkostningerne til den efterfølgende drift af de stadige mere komplekse compliancesystemer.

”Alt andet lige skaber det et pres på kapaciteten til at udvikle anden konkurrencedygtig teknologi til den danske finanssektor. Så vi kan kun opfordre til, at lovgivere i Danmark og EU er kritiske og overvejer omfanget, detaljeringsniveauet og implementeringshastigheden i ny regulering,” siger Kurt Nørrisgaard.

Cloudteknologi og integration

Samtidig investerer BEC i ny teknologi, der skal give digitale muligheder og konkurrencekraft:

”Vi ser en tydelige bevægelse fra en tid, hvor vi udviklede alting selv, til at vi i dag meget hellere vil købe tredjepartsløsninger – meget gerne i skyen – som vi i BEC så skal være eksperter i at integrere og optimere til danske pengeinstitutter og alle vores øvrige løsninger,” fortæller Kurt Nørrisgaard.

Eksempelvis er BEC i fuld gang med et ambitiøst udviklingssamarbejde med Salesforce om en cloudplatform til customer engagement management (CEM). Platformen skal blandt andet give BEC’s pengeinstitutter tættere og mere relevant kundedialog og et samlet overblik over al rådgivning og kommunikation med deres kunder.

Blandt andet til CEM-projektet implementerer BEC-fællesskabet derfor også en ny integrationsplatform, der hurtigt og ensartet skal udveksle store datamængder mellem BEC’s kernesystemer og de nye decentrale og cloudbaserede teknologiplatforme.

Historisk migrering giver mere udviklingspower

I 2018 nåede Nykredits migrering til BEC desuden i mål med anden halvleg: Efter det største projekt i BEC’s historie og mere end 300.000 timers it-udvikling arbejder Nykredit nu på BEC’s fælles bankplatform.

”Nykredit har over en årrække øget sit engagement i BEC og er nu gået all in. Det giver endnu større stordriftsfordele og udviklingskraft – lige som vi tydeligt kan mærke, at Nykredit skærper os med erfaringer, ønsker, ambitioner og krav til vores fælles it-løsninger,” fortæller Kurt Nørrisgaard.

Ud over den store migreringsopgave, der forløb som planlagt, har programmet løftet BEC’s fælles bankplatform på en række punkter, som samtlige BEC-pengeinstitutter nu får glæde af.

Rekordomsætning og særdeles solid økonomi

Non-profit-datacentralen realiserede i 2018 sin højeste nettoomsætning nogensinde på 1,7 mia. kr. Kerneaktiviteternes indtægter gik som vanligt lige op med udgifterne med et resultat efter skat på 1 mio. kr.

BEC er ejet i fællesskab af 22 danske pengeinstitutter. Koncernen har en særdeles solid økonomisk position med en egenkapital på 2,8 mia. kr., og en meget høj soliditetsgrad på 85 procent.

Download BEC’s årsrapport her

logo