19/04/2017

BEC i stabil vækst satser på agil organisation

ÅRSRAPPORT 2016: BEC skruer op for sine investeringer i ny teknologi til den danske finanssektor. Det viser årsrapporten fra den store danske it-virksomhed med 1,4 mia. kr. i omsætning. Samtidig booster BEC sin udviklingshastighed med nye samarbejdsformer med kunder og virksomhedens over 400 it-udviklere.

Download BEC’s årsrapport 2016 her

 

It-virksomheden BEC, der leverer it-systemerne bag mange danske pengeinstitutter, øgede igen i 2016 investeringerne i ny teknologi, sænkede enhedspriserne og fastholdt en solid drift. Det viser BEC’s årsrapport for 2016.

”Det fællesskab af pengeinstitutter, der står sammen om BEC, blev meget stærkere i 2016. Ikke blot har vi en super driftsstabilitet og stigende volumen. Vi får også stadig flere muskler til at udvikle og innovere teknologi sammen,” siger BEC’s bestyrelsesformand, Gert Jonassen.

Han er også ordførende direktør for Arbejdernes Landsbank, der er medejer af BEC sammen med en række andre pengeinstitutter som Nykredit, Handelsbanken og Spar Nord.

Netop Spar Nord flyttede i 2016 til BEC’ systemer i en af Danmarkshistoriens største og mest vellykkede migreringer af et pengeinstituts samlede it-platform. Flytningen forløb nøjagtig som planlagt – i præcis den weekend, der var aftalt halvandet år forinden.

Resultat præcis som forventet

Som en kundeejet og non-profit it-virksomhed er det BEC’s mål at ramme et nulresultat, hvilket også lykkedes i 2016, hvor BEC realiserede et underskud på kun én million kroner ud af en omsætning på 1,4 milliarder kroner.

Enhedspriserne på datatransaktioner faldt med 8 procent, og BEC’s netbank, mobilbank og pengeautomater havde en samlet tilgængelighed på 99,79 procent.

It-virksomheden er samtidig særdeles velkonsolideret med en egenkapital på 86 procent af passiverne og likvider på 32 procent af aktiverne.

Compliance koster 200 mio. kr. i 2017

BEC har i 2016 øget sine investeringer i pengeinstitutternes fælles it-systemer til 386 millioner kroner mod 346 millioner kroner i 2015. I 2017 forventer virksomheden, at udviklingsomkostningerne til de fælles systemer vokser til over 450-500 millioner kroner.

Ikke mindst omkostningerne til at leve op til nye krav fra myndighederne lægger beslag på store ressourcer. I 2016 nåede BEC’s investeringer i compliance op på 160 millioner kroner og de ventes i 2017 at overstige 200 millioner kroner.

”Der har virkelig været tryk på lovgivningsmøllen i de seneste år. Vi har mindst syv større danske og internationale lovkomplekser, som vi skal indarbejde i vores systemer i 2016-2018, for at vores kunder overhovedet må have lov til at drive bank. I mit sind er der ingen tvivl om, at det her kommer for hurtigt og alt for omfattende, for det suger jo udviklingskræfter væk fra vores mere innovative udvikling af nye digitale muligheder til danske bankkunder,” siger Kurt Nørrisgaard.

Han fremhæver, at selv meget omfattende, ny EU-regulering ofte først bliver specificeret i danske detailregler kun måneder før, de træder i kraft.

”Vi er simpelthen nødt til at gå i gang med at udvikle systemerne til at håndtere nye regler, før vi kender de endelige regler – ellers kan vi ikke nå det. Det er jo en helt skør anvendelse af ressourcer, og det medfører en oplagt risiko for at spilde udviklingskroner på at gå i den forkerte retning. Men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at blive dygtige til at gå i gang ud fra eksisterende viden, levere de nødvendige systemer i mindre etaper og så hele tiden tilpasse kursen, efterhånden som myndighederne bliver skarpere på detaljerne,” fortæller Kurt Nørrisgaard.

Agil organisation leverer meget hurtigere

Den værktøjskasse, som sætter BEC i stand til at udvikle it-løsninger meget mere fleksibelt, kaldes ’agil softwareudvikling’. For at kunne udvikle nye løsninger hurtigere og mere effektivt har BEC siden sommeren 2016 haft fuldt tryk på en total transformation af over 400 it-udvikleres hverdag med agil softwareudvikling og en agil organisation.

”Vi har forandret hele vores udviklingsorganisation på 12 måneder, sådan at vi nu arbejder meget mere fleksibelt og kan levere nye løsninger hurtigere,” siger Kurt Nørrisgaard.

Mange softwarehuse benytter agile metoder i de enkelte teams, men BEC benytter også et agilt rammeværk til at organisere samarbejdet imellem mange teams.

”Som del af vores agile transformation har vi desuden trukket vores kunders medarbejdere helt ind i alle led, også i de enkelte udviklingsteams, for at sikre, at vi fokuserer vores kræfter på at udvikle præcis de løsninger, som de reelt står og mangler – hverken mere eller mindre,” fortæller Kurt Nørrisgaard.


Download BEC’s årsrapport 2016 her

 

Note: BEC’s årsrapport er afsluttet og godkendt af BEC’s bestyrelse 16. marts. Den 3. april offentliggjorde BEC, at datterselskabet Schantz sælges til hollandske Keylane. Årsrapporten omtaler derfor ikke, at salget er afsluttet.

logo