21/09/2021

BEC efterindberetter udbytter efter it-fejl

På grund af en fejl hos BEC Financial Technologies har en række BEC-pengeinstitutter ikke indberettet eller ikke indberettet korrekt til skattemyndighederne, når investeringskunder har modtaget udbytter fra udenlandske investeringsfonde. Op til 900 privatkunder kan have fået udskudt tre års udbytteskat på under 10 mio. kr. i alt.

En beklagelig fejl i BEC’s it-løsninger har betydet, at en række BEC-pengeinstitutter i 2013-2020 ikke har indberettet eller ikke har indberettet korrekt til skattemyndighederne, når investeringskunder har modtaget udbytter fra udenlandske investeringsfonde.

Problemet vedrører kun udenlandske investeringsfonde, som relativt få – typisk erfarne – investorer benytter.

Under 10 mio. kr. i efterbetalt skat

For de fleste berørte investeringsfonde er udbytterne ikke indberettet, hvilket for privatkunder kan betyde, at man uforvarende har udskudt sin udbytteskat. Efter aftale med Skattestyrelsen efterindberetter BEC på vegne af pengeinstitutterne nu udbytter for de seneste tre år. Udbytter fra før 2018 bliver ikke berørt.

For en mindre del af de berørte investeringsfonde er udbytterne indberettet som aktieindkomst, hvor de rettelig burde være indberettet som kapitalindkomst. Dette berører også færre pengeinstitutter. BEC og pengeinstitutterne er i gang med at analysere dette og aftale med Skattestyrelsen, hvordan disse skal håndteres.

I alt drejer det sig om op til 900 privatkunder, som forventes at skulle efterbetale skat af deres udbytter på under 10 mio. kr. i alt.

Privatkunder bør i princippet selv have kontrolleret og korrigeret deres årsopgørelser. Men en del har nok stolet på, at deres pengeinstitutter og dermed BEC har indberettet indtægten til skattemyndighederne. I så fald vil disse kunder uforvarende have betalt forkert skat.

Også erhvervskunder er berørt af fejlen. De bør dog allerede have betalt den relevante skat via deres egne skatteregnskaber.

Pengeinstitutterne har orienteret alle kunder med investeringsfonde, hvor udbytter ikke er blevet indberettet. I den kommende tid vil pengeinstitutterne desuden orientere de kunder, hvor udbytter er blevet indberettet forkert.

BEC og pengeinstitutterne beklager fejlen og de gener, som den medfører.

logo