23/04/2024

BEC accelererer nyudvikling efter endnu et år med stabile omkostninger

I 2023 blev techvirksomheden BEC mere omkostningseffektiv og lancerede en række strategiske skridt, der sætter fart på udvikling af ny it til danske pengeinstitutter.

BEC Financial Technologies, den største datacentral i den danske finanssektor, leverede igen i 2023 flere udviklingstimer til en lavere timepris og uden flere omkostninger til medlemsbankerne. Omsætningen – og dermed pengeinstitutternes omkostninger – landede som planlagt på 2,2 mia. kr., i niveau med året før.

”I 2023 blev BEC igen mere effektiv. Vi har holdt vores ejeres omkostninger til BEC i ro, mens vi har taget markante strategiske skridt frem, der frigiver endnu flere kræfter til it-udvikling – i et år, hvor inflation fortsat bankede på,” siger Jesper Nielsen, CEO i BEC.

BEC reducerede i 2023 sine enhedsomkostninger til it-drift med 3 procent og it-udvikling med 4 procent.

BEC er ejet af og leverer it til danske pengeinstitutter. Igen i 2023 balancerede BEC’s indtægter med omkostningerne, og resultatet blev som forventet på 3,4 mio. kr.

En milliard kroner tilbage til BEC’s medlemmer

BEC har i 2023 også betalt 938 mio. kr. tilbage til sine 17 medlemsbanker.

”BEC står i en særdeles stærk finansiel position med høj soliditet og helt uden rentebærende gæld. Derfor har vi kunnet reducere medlemsbankernes kapitalindskud i BEC og har sendt næsten en milliard kroner tilbage til vores medlemmer,” forklarer Jesper Nielsen.

Med en egenkapital på 1,6 mia. kr. har BEC fortsat en meget høj soliditet.

Først med ESG-score til investeringskunder

Blandt de mange it-leverancer fra BEC i 2023 var Danmarks første såkaldte ESG-score på investeringer i mobil- og netbank, som investeringskunder kan bruge til at vurdere, hvordan deres investeringer klarer sig inden for miljø, sociale forhold og ledelse.

I 2023 har BEC blandt andet også leveret en moderne, cloudbaseret it-arbejdsplads til de ansatte i BEC-pengeinstitutterne, et styrket investeringsunivers, mere effektive processer for realkreditlån, og fortsat massive investeringer i stadig stærkere hvidvaskovervågning. Samtidig har vi et omfattende program styrket BEC’s risikostyring markant – en indsats som fortsætter i 2024.

Ny organisation skal accelerere BEC

”På vej ud af 2023 er vi trådt ind i ny strategifase og har eksekveret en række strategiske skift for at accelerere vores it-udvikling og transformation til nye teknologier,” fortæller Jesper Nielsen.

I november 2023 annoncerede BEC en ny produktfokuseret organisation, øget outsourcing af it-drift samt innovations- og udviklingshubben Scoutz. Samtidig udvidede BEC sin direktion til tre personer med Jesper Andersen i en ny rolle som CTO.

Den nye tech-hub Scoutz vil booste it-udviklingen til BEC-pengeinstitutterne med den nyansatte direktør Peter Smith i spidsen og 114 medarbejdere samlet fra BEC, Arbejdernes Landsbank, Nykredit og Spar Nord. Udviklingshubben i København, Aalborg og Warszawa skal accelerere udviklingen af BEC-pengeinstitutternes fælles rådgiverunivers i cloudplatformen Salesforce.

”Vi har styrket de kommercielle kræfter og tekniske kompetencer i BEC, og vi sætter fart på at udvikle nye, stærke it-løsninger i BEC-fællesskabet. I 2024 skruer vi blandt andet op for udvikling af erhvervsløsninger, mere brugervenlige kreditprocesser, stærkere digitale kanaler til bankkunderne og et markant løft af vores rådgiverunivers, som Scoutz skal drive frem,” siger Jesper Nielsen.

BEC skruer op for outsourcing

Med en strategisk beslutning om at lægge mest mulig drift hos partnere har BEC fra 1. januar flyttet nye opgaver hos den mangeårige driftspartner JN Data, som BEC er medejer af. Sammen med opgaverne er 70 medarbejdere rykket til JN Data.

”Vi skærper BEC som en enklere it-leverandør, der skal fokusere på at købe, udvikle og integrere markedsledende it-løsninger til danske pengeinstitutter. Samtidig styrker vi driften af vores kunders it-løsninger ved at give JN Data endnu mere volumen til at optimere bundsolid it-drift,” siger Jesper Nielsen.


Download BEC’s årsrapport 2023. 


BEC udgiver samtidig med årsrapporten for 10. år i træk en selvstændig CSR-rapport, der redegør for vores samfundsansvar, fortæller om blandt andet vores arbejde med sikre diversitet og inklusion på arbejdspladsen, engagere os i lokalsamfundet og minimere vores miljøpåvirkning.

Download BEC’s CSR-rapport 2023.

logo